Dezenfeksiyon
Ameliyathane Dezenfeksiyonu.

Ameliyathane Dezenfeksiyonu

Bu faaliyetimiz,etkin çapraz bulaştırma riski taşıyan; ameliyathane, yoğun bakım ve yeni doğan gibi bölümler ile bu bölümlerde kullanılan alet, ekipman ve araç gerecin dezenfektasyon unu kapsamaktadır.

Bu alanlara özel uygulama planları; oluşturulan ekipler ile kullanım öncesi,  kullanım esnasında ve kullanım sonrası sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.

 Ameliyathane dezenfeksiyonu, yoğun bakım dezenfeksiyonu, yeni doğan bölümü dezenfeksiyonu, alet ekipman araç dezenfeksiyonu, çapraz bulaştırma önleme, tıbbi atık kontrolü, ameliyathane teçhizat dezenfeksiyonu, personel kıyafet hijyeni bu kapsamda yer alan hizmetlerimiz arasındadır.