Dezenfeksiyon
İç Ortam Havası Dezenfeksiyonu.

İç Ortam Havası Dezenfeksiyonu

Radyolojik veya kimyasal teknolojilerden birisi yada ikisi birden kullanılarak ortam havası dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulacak olan sistemlerle düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.

İç ortam hava dezenfeksiyonu, radyolojik dezenfeksiyon, kimyasal dezenfeksiyon, iyon ile dezenfeksiyon, özel tasarım ile dezenfeksiyon, iyon ile dezenfeksiyon, biyolojik dezenfeksiyon, bakteri ile dezenfeksiyon, filitre ile hava dezenfeksiyonu bu kapsamda yer alan hizmetlerimiz arasındadır.