Sanitasyon
İçecek İşletmeleri Sanitasyonu.

İçecek İşletmeleri Sanitasyonu

Ürün hatları, dolum sitemleri ve alanları, depolama bölümleri, ürün nakil araçları, bölge depoları, idari-sosyal alanlar ile kişisel hijyenin sağlanması hizmetlerimiz kapsamındadır.

İçecek işletmesi temizliği, üretim hattı temizliği, dolum sistemi sanitasyonu, dolum alanı sanitasyonu, depo sanitasyonu bu kapsamda yer alan hizmetler arasındadır.