Sanitasyon
Kırmızı Et İşletmeleri Sanitasyonu.

Kırmızı Et İşletmeleri Sanitasyonu

Kesim haneler, karkas nakil araçları, parçalama, tabaklı ürün hazırlama, ileri işlem (döner, sucuk, salam, köfte vb.), paketleme ve depolama bölümlerin hijyeninin sağlanması hizmetlerimiz vardır.

Ayrica soğuk zincir (ürün nakil araçları, bölge depoları), perakende satış noktaları, idari-sosyal alanlar ile kişisel hijyenin sağlanması hizmetlerimiz kapsamındadır.

Et işletmesi temizliği, et işletmesi sanitasyonu, karkas nakil aracı sanitasyonu, ileri işlem sanitasyonu, kesim hane sanitasyonu, kesimhane temizliği, tabaklı ürün sanitasyonu bu kapsamda verilen hizmetlerimiz arasındadır.