Temizlik ve Hijyen Hizmetleri
İnşaat/Tadilat Sonrası Temizlik.

İnşaat/Tadilat Sonrası Temizlik

İnşaat sonrası yada tadilat sonrası temizlikler, yapılan yatırımların uzun ömürlü olması bakımından önem taşımaktadır.

Yüzeylerin tamamına yakını hamdır ve inşaat aşamasında belirli ölçüde yıpranmaktadır. Bu sebeple uygulamakta olduğumuz inşaat sonrası temizliklerde; temizliğin yanı sıra binanın ilk bakımı da yapılarak yatırımların uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.

İnşaat sonrası temizlik, tadilat sonrası temizlik, kaba temizlik bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.